Skip to main content
x

Distribution Policy

1. Đối với người dùng ngoài Trường, GV-NCV kiêm nhiệm và HV-SV ngắn hạn

BẢNG GIÁ GÓI DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH (CHƯA VAT)

Số lượng BCTC 01 30 100 200 500 1000 1500 Tất cả các công ty của 3 sàn
Dữ liệu BCTC gồm 3 bảng chính 7.000
(vnd)
126.000
(vnd)
350.000
(vnd)
560.000
(vnd)
1.225.000
(vnd)
2.100.000
(vnd)
2.835.000
(vnd)
2.975.000
(vnd)
Dữ liệu BCTC gồm cả thuyết minh BCTC 10.000
(vnd)
180.000
(vnd)
500.000
(vnd)
800.000
(vnd)
1.750.000
(vnd)
3.000.000
(vnd)
4.050.000
(vnd)
4.250.000
(vnd)

Ghi chú: 

 • 01 công ty lấy (n) năm được tính là (n) BCTC
 • Giá bán lẻ theo từng trường dữ liệu BCTC: 35 đồng/trường dữ liệu (có số liệu)
 • Giá bán trọn gói tất cả các công ty trên 1 sàn giao dịch chứng khoán (HSX,HNX): 1.000.000 VNĐ/năm tài chính
 • Hình thức cung cấp dữ liệu sẽ được thực hiện thông qua việc cấp tài khoản để người dùng tự truy xuất theo gói đăng ký.
 • Người dùng không được phân phối dữ liệu cho bên thứ ba dưới mọi hình thức (nội dung này sẽ được làm rõ trong hợp đồng phân phối dữ liệu)

BẢNG GIÁ GÓI DỮ LIỆU QUẢN TRỊ (CHƯA VAT)

Số lượng Bộ dữ liệu 01 30 100 200 500 1000 1500 Tất cả các công ty của 3 sàn
Dữ liệu quản trị công ty 4.000
(vnd)
72.000
(vnd)
200.000
(vnd)
320.000
(vnd)
700.000
(vnd)
1.200.000
(vnd)
1.620.000
(vnd)
1.700.000
(vnd)

Ghi chú:

 • Bộ dữ liệu Quản trị được hiểu là tất cả các trường thông tin quản trị của một công ty cho giai đoạn 01 năm, với (n) năm được tính là (n) bộ.
 • Giá bán lẻ theo từng trường dữ liệu quản trị: 40 đồng/ trường dữ liệu (có số liệu)
 • Giá bán trọn gói tất cả các công ty trên 1 sàn giao dịch chứng khoán (HSX,HNX): 550.000 VND/năm tài chính
 • Hình thức cung cấp dữ liệu sẽ được thực hiện thông qua việc cấp tài khoản để người dùng tự truy xuất theo gói đăng ký.
 • Người dùng không được phân phối dữ liệu cho bên thứ ba dưới mọi hình thức (nội dung này sẽ được làm rõ trong hợp đồng phân phối dữ liệu)

 

2. Đối với người dùng thuộc TDTU (GV-VCCH-NCV toàn thời gian và HV-SV toàn thời gian)

Phân phối miễn phí trong lần sử dụng đầu tiên với khối lượng dữ liệu gồm:

 • Số lượng công ty: tối đa 300 công ty
 • Số lượng chỉ tiêu: tối đa 100 chỉ tiêu
 • Thời gian lấy dữ liệu: tối đa 5 năm
 • Loại dữ liệu: 1 loại
 • Hình thức xuất dữ liệu: chỉ xuất dữ liệu theo chỉ tiêu
 • Kiểu dữ liệu xuất: dạng “.csv”, “.xls” hoặc “.xlsx”
 • Hình thức cung cấp: người dùng liên hệ với Thư viện/RAIC để được cung cấp dữ liệu

Lưu ý: Đối với các chỉ tiêu có yêu cầu chuyên môn sâu, RAIC không thực hiện phân phối miễn phí. Người dùng không được phân phối dữ liệu cho bên thứ ba dưới mọi hình thức, nếu phát hiện sẽ bị xử lý theo Quy định của Nhà trường.

Các yêu cầu sau lần đầu tiên, sẽ được tính phí theo bảng giá bên dưới. Hình thức cung cấp dữ liệu sẽ được thực hiện thông qua việc cấp tài khoản để người dùng tự truy xuất theo gói đăng ký. Giá phân phối cho người dùng thuộc TDTU giảm 40% so với giá phân phối cho người dùng bên ngoài

BẢNG GIÁ GÓI DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH (CHƯA VAT)

Số lượng BCTC 01 30 100 200 500 1000 1500 Tất cả các công ty của 3 sàn
Dữ liệu BCTC gồm 3 bảng chính 4.200
(vnd)
75.000
(vnd)
210.000
(vnd)
336.000
(vnd)
735.000
(vnd)
1.260.000
(vnd)
1.700.000
(vnd)
1.790.000
(vnd)
Dữ liệu BCTC gồm cả thuyết minh BCTC 6.000
(vnd)
108.000
(vnd)
300.000
(vnd)
480.000
(vnd)
1.050.000
(vnd)
1.800.000
(vnd)
2.430.000
(vnd)
2.550.000
(vnd)

Ghi chú: 

 • 01 công ty lấy (n) năm được tính là (n) BCTC
 • Giá bán lẻ theo từng trường dữ liệu BCTC: 21 đồng/trường dữ liệu (có số liệu)
 • Giá bán trọn gói tất cả các công ty trên 1 sàn giao dịch chứng khoán (HSX,HNX): 600.000 VNĐ/năm tài chính
 • Người dùng không được phân phối dữ liệu cho bên thứ ba dưới mọi hình thức, nếu phát hiện sẽ bị xử lý theo Quy định của Nhà trường.

BẢNG GIÁ GÓI DỮ LIỆU QUẢN TRỊ (CHƯA VAT)

Số lượng Bộ dữ liệu 01 30 100 200 500 1000 1500 Tất cả các công ty của 3 sàn
Dữ liệu quản trị công ty 2.400
(vnd)
43.000
(vnd)
120.000
(vnd)
192.000
(vnd)
420.000
(vnd)
720.000
(vnd)
970.000
(vnd)
1.020.000
(vnd)

Ghi chú: 

 • Bộ dữ liệu Quản trị được hiểu là tất cả các trường thông tin quản trị của một công ty trong giai đoạn 01 năm, với (n) năm được tính là (n) bộ.
 • Mua theo trường dữ liệu quản trị: 24 đồng/ trường dữ liệu (có số liệu)
 • Giá bán trọn gói tất cả các công ty trên 1 sàn giao dịch chứng khoán (HSX,HNX): 350.000 VNĐ/năm tài chính
 • Người dùng không được phân phối dữ liệu cho bên thứ ba dưới mọi hình thức, nếu phát hiện sẽ bị xử lý theo Quy định của Nhà trường.

Phân phối miễn phí dữ liệu giao dịch chứng khoán gồm giá đóng/mở/cao nhất/thấp nhất/khối lượng giao dịch cho toàn bộ người dùng trong và ngoài Trường.